Nº SOCIS/ES 79

Comunitat energètica

El que de debò vols saber sobre comunitats energètiques

Juan Sacri 04 / 04 / 2020

Últimament escoltem amb freqüència el terme comunitat energètica, a vegades usat amb encert i unes altres no tant. En el post de hui intentarem desgranar el significat i el potencial que tenen les comunitats energètiques per a posar #lenergiaenmansdelagent.

¿Qué és una comunitat energètica?

Una comunitat d’energia és una nova manera de generar, usar i gestionar l’energia a través de la cooperació de diferents agents (ciutadania, administració local i pimes) que contribueix a la creació d’un sistema energètic descentralitzat, just, eficient i col·laboratiu.

Objetivo desarrollo Sostenible nº7 – ONU

A més, és una nova figura jurídica que jugarà un paper fonamental en la necessària transició energètica per a la lluita contra el canvi climàtic. I és que, avui dia el consum d’energia representa al voltant del 60% de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle. Per aquest motiu l’ONU l’ha inclòs com un dels Objectius prioritaris a nivell mundial dins de l’Agenda 2030,  Objetiu de Desenvolupament Sostenible 7: Energia asequible i no contaminant .

Quines són les principals activitats d’una comunitat energètica?

Les activitats principals amb impacte social i mediambiental que pot desenvolupar una comunitat energètica són:

 • Generació d’energia renovable: autoconsum compartit i plantes de generació col·lectives.
 • Distribució de l’energia: gestió i manteniment de cablejat, transformadors, etc.
 • Subministrament d’energia: a través de la compra conjunta d’energia 100% renovable en el mercat majorista d’electricitat.
 • Intercanvi d’energia entre particulars “peer to peer”.
 • Agregació d’energia: ofereix serveis de flexibilitat i balanç de la xarxa a l’operador del sistema (REE) i les distribuïdores.
 • Emmagatzematge compartit d’energia.
 • Prestació de serveis d’eficiència energètica: per a veïns, comerços i indústria local paguen el just i necessari en la seua factura.
 • Prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Con funciona una comunitat energètica?

El primer és que funciona de manera democràtica. La comunitat d’energia és una iniciativa d’un grup d’actors i naix amb la creació d’una entitat jurídica, per exemple una cooperativa, societat limitada, associació, etc. No oblidem que la fi principal de la comunitat energètica és generar beneficis socials i mediambientals en l’entorn on desenvolupa la seua activitat. En quant al tema “rendibilitat econòmica” la directiva europea d’energies renovables expressa clarament que “no busca obtindre guanys financers amb els serveis que presta als socis de la Comunitat”, per tant parlarem d’un model de sostenibilitat i no de rendibilitat.

El Món necessita més impacte positiu sobre el medi ambient i les persones enfront de la rendibilitat econòmica, parlem de sostenibilitat”

Juan Sacri, president de Sapiens Energia

La primera acció i la més senzilla és que els socis de la Comunitat Local d’Energia facen la contractació col·lectiva dels seus subministraments igual que participar d’instal·lacions d’autoconsum compartit en el seu municipi, comunitat de veïns, polígon industrial o urbanització per a aconseguir estalvis a través de la contractació d’energia verda i la generació col·lectiva d’energia renovable de proximitat i assequible.

Com passar a ser una comunitat energètica verda?

Primer pensem que cadascun de nosaltres produeix l’energia renovable que necessita. Segur que hi ha moments, períodes durant el dia en què no estàs a casa. Imagina que tens una xicoteta instal·lació fotovoltaica a la teua casa, comunitat de propietaris o la teulada del poliesportiu municipal i que el que produïres durant aqueixes hores poguera ser utilitzat per altres famílies o usuaris. Entraries a formar part, del qual ens sembla tan llunyà, del mercat local d’energia a través de la comunitat energètica. En el moment en què uns altres utilitzen l’energia que tu produeixes generes un saldo, que utilitzes quan tu necessites i no eres capaç de produir. I no et preocupes, pots mantindre la teua comercialitzadora d’energia verda d’origen 100% renovable, per a garantir que sempre tindràs energia al teu abast. Com et sona?

Des de Sapiens Energia impulsem el model de Comunitats Energètiques Locals perquè pensem que és la millor fórmula per a impulsar la transició energètica i democratitzar el sector de l’energia. A més, ho fem amb la gent local”

Juan Sacri – Cofundador i president de Sapiens Energia

Una mica sobre xifres d’autoconsum compartit

Per a començar, un autoconsum compartit no és una comunitat energètica, pot ser part d’ella. Per exemple, un dels projectes que posarem en marxa en les pròximes setmanes, consisteix en una instal·lació d’autoconsum compartit de de 5,4 kWp (32,4 m²) per a 2 vivendes adossades, les típiques cases de poble. La inversió són 6.500€ aproximadament (amb IVA) i a aquestes dues famílies l’autoconsum els produirà un estalvi econòmic en la factura de 50,5€/mes/família. I, quant tarden a amortitzar la instal·lació d’autoconsum compartit? Fàcil entre 5-6 anys produint un estalvi econòmic de més de 15.000€ en els 25 anys de vida útil de la instal·lació.

Per això, des de Sapiens Energia hem creat l’entitat jurídica sense ànim de lucre per a impulsar el model de Comunitats d’energia locals, per diversos motius:

 1. Reduir les emissions de CO₂ per a aconseguir els objectius definits en l’Acord de París, mitigant l’increment en la temperatura.
 2. Democratitzar el sector energètic, promovent un preu més just, facilitant la participació dels usuaris en el mercat elèctric.
 3. Acompanyar el desenvolupament de la comunitats locals en les quals s’implementa a través de la creació d’ocupació i afavorint una major redistribució dels recursos econòmics.
 4. Facilitar l’ús i la producció d’energia verda, de proximitat i la sobirania energètica com clama el nostre lema “l’energia en mans de la gent”.
 5. Impulsar un ús eficient de l’energia, la més econòmica i menys contaminant és la que no usem.
 6. Acompanyar la creació de comunitats col·laboratives que optimitzin l’ús dels recursos escassos, que es converteixin en referents d’hàbits de vida sostenibles i serveixin de font d’inspiració perquè uns altres vulguin replicar el model, així maximitzarem l’impacte.
 7. Implementar nous models de governança, amb col·laboració públic-privada i ciutadana demostrant que són viables, eficients, sostenibles econòmicament i maximitzen l’impacte social, econòmic i ambiental.

Oportunitats i reptes de les comunitats d’energia

OPORTUNITATSREPTES
Reduir entre un 30%-50% la despesa energètica a través del contracte d’energia verda, l’eficiència energètica i l’autoconsum compartit. Aconseguir que la gent vulgui activar-se per a lluitar contra el canvi climàtic i preservar un ambient saludable.
Reduir la petjada de carboni (emissions de CO2) derivades de l’ús d’energia.La col·laboració dels diferents agents és necessària. Necessitem generar espais de reflexió conjuntes que deriven en estratègies comunes i alineades on s’escolten totes les veus.
Democratitzar el sistema energètic, deixar de dependre de les grans elèctriques.Canviar d’un sistema centralitzat on som purs consumidors a convertir-nos en prosumidores sota un paraigua comú, la Comunitat Energètica.
Ser part activa del canvi i impulsar una innovació responsable.La falta de coneixement i confiança en el sector energètic per part de la ciutadania.

Paper i legalitat de les comunitats d’energia

Avui dia a Espanya la figura de comunitat local d’energia encara no està reconeguda, encara que sabem que el ministeri de transició ecològica està treballant en això. La Comissió Europea ja va fer el seu treball de definició en la directiva 2018/2001, aquí us compartim la definició de comunitat d’energies renovables:

Uns mesos després, la Comissió europea va aprovar la directiva de mercat interior d’electricitat, en la qual es recull la definició de comunitat ciutadana d’energia:

Si llegiu detalladament totes dues definicions, en ambdues es parla d’entitats jurídiques que prevalen els beneficis socials i mediambientals enfront dels econòmics, això no vol dir que no hagin de ser sostenibles. Un altre de les característiques és la participació voluntària i oberta, que està controlada per accionistes o membres que siguen persones físiques, autoritats locals o empreses. I les grans elèctriques? Amb elles no es compta, aquí és on tenim la finestra d’oportunitat la ciutadania per a prendre el control.

L’agregador de la demanda com a figura clau en les comunitats energètiques

Entenem que la comunitat energètica ciutadana o d’energies renovables, té la capacitat de ser un agent actiu en el mercat elèctric a través de la figura del agregador de demanda energètica. El agregador és una figura que agrupa els diferents agents del sistema elèctric, per exemple, consumidors, prosumidores , mini productors, emmagatzematge a través de bateries, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, o qualsevol combinació d’aquests, per a actuar com una sola entitat i participar en el mercat elèctric (tant majorista com detallista) o vendre serveis a l’operador del sistema (REE) o serveis de balanç a les distribuïdores d’energia a nivell local. Aquest nou agent, serà qui represente als diferents actors en el mercat elèctric amb un interès comú, pagar el mínim per l’energia que s’utilitza.

L’agregador de demanda, a través de la recepció de senyals de preu de l’operador del sistema, ajudarà a una major integració de les energies renovables en la xarxa injectant energia dels seus recursos distribuïts (emmagatzematge) o reduint la demanda energètica de la comunitat. D’aquesta manera maximitzarem l’ús de l’energia quan es produeix, reduint d’aquesta manera la contaminació i la dependència dels combustibles fòssils.

Casos d´èxit de comunitats energètiques

Comunidat local d´energia en Freiburg (Alemanya)

Freiburg, una ciutat d’unes 220.000 persones i 155 km² de terra, es troba a la cantonada sud-oest d’Alemanya, a la vora de la Selva Negra i prop de les fronteres amb França i Suïssa.

Amb la seva gran comunitat acadèmica, Friburg va ser una de les primeres fortaleses del Moviment Verd en la dècada de 1970 i es promou com una ciutat verda, especialment en les àrees de transport, energia, gestió de residus, conservació de terres i economia verda.

La ciutat compta amb una instal·lació de 445 kW d’energia fotovoltaica. El que suposa una producció quatre vegades superior a l’energia que els veïns de la ciutat usen en un any.

comunidad-local-de-energía

Un dels elements clau per a poder arribar a ser un “positive energy block” passa per fer un disseny i una construcció que afavoreix l’eficiència energètica, per exemple el bioclimatisme i l’aïllament tèrmic. Això fa que s’estalviïn 200 mil litres de petroli, i fins de 500 tones de CO₂ a l’any 

A més s’utilitzen d’utilitzar materials sostenibles en la construcció, els veïns utilitzen un sistema de “car sharing”, encara que principalment encara que majoritàriament és possible moure’s a peu, o bé amb bicicleta, aquests dos últims els més sostenibles sens dubte.

Comunitat energètica de Brooklyn

També trobem un altre exemple a l’altre costat de l’oceà, a Brooklyn. A Brooklyn es troba el projecte Brooklyn microgrid, on en diversos habitatges i edificis terciaris del barri s’han instal·lat plaques fotovoltaiques per a generar electricitat, creant una micro-xarxa entre tots els veïns.

En aquest cas els veïns intercanvien energia amb els seus veïns utilitzant blockchain, és a dir, fan transaccions d’energia entre ells sense que interfereixi cap intermediari, regulant així l’energia que usa cadascun d’ells i intercanviant aquella que no utilitzen. A més aquest projecte obre la porta al fet que en qualsevol ciutat del món es pot crear una comunitat d’energia.

COMPTEM (Crevillent, Alacant)

És una iniciativa de proximitat promoguda per la cooperativa Enercoop a Crevillent. El projecte està començant a fer els primers passos. La companyia elèctrica fomentarà les instal·lacions d’autoconsum en edificis públics i privats, posarà a la disposició dels seus socis una APP per a optimitzar al màxim el seu consum i abaratir així les seves factures elèctriques, i disposarà panells digitals en edificis i llocs públics amb la informació energètica del municipi.

Comparativa


FreiburgBrooklynEnercoopSapiens
Microxarxa
Generació d’energia principalment procedent de fonts renovables
Distribució d´energianono
Subministre d´energia 100% renovable
Agregació d´energiasí*sí*
Enmagatzematge d´energia
Prestació de serveis d´eficiencia i estalvi energètic
Prestació de serveis de recàrrega de vehícles elèctrics
Comercialitzadora d´energia pròpianono
Acció social sobre el territori
Finançament col·lectiu d´instal·lacions

*sí: la figura del agregador de demanda no està reconeguda per la legislació Espanyola encara.

Conclusions

 • L’objectiu principal d’una comunitat energètica és oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a la localitat en la qual desenvolupa la seva activitat.
 • Les comunitats d’energia són una oportunitat excel·lent per a formar part d’una transició energètica cap a un model més just, minimitzi l’impacte al medi ambient.
 • Les comunitats d’energia són l’oportunitat de prendre un rol actiu en la manera que produïm i usem l’energia passant d’un model centralitzat (gran elèctrica) a un descentralitzat (cooperativa).
 • Les comunitats d’energia renovable seran un agent important en la mitigació del canvi climàtic i la reducció de gasos contaminants.

Si en llegir aquest post t’ha agradat el que has llegit i t’agradaria passar a l’acció, ens agradaria saber de tu perquè la Comunitat Energètica la construïm junts i en equip!

Vols estar al dia de tot?

Subscriu-te als nostres canals si vols estar al dia en: últimes novetats al sector energètic, els nostres esdeveniments, serveis, projectes sapiens...


Canal de noticies de Telegram

Posts

Recomanats

Algun dubte?

Si no trobes la info que necesites o et queda algun dubte per favor contacta amb nosaltres i t`ho intentarem aclarir personalment.