Nº SOCIS/ES 79

Política de privacitat

Pels socis i clients

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades?
  SAPIENS ENERGIA COOP. V.
  F40642928.
  C/ RAVALET, 13 – 46529 – CANET D’EN BERENGUER – VALÈNCIA.
  900877120.
  hola@sapiensenergia.es.
  1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
  IMPULSO EMPRENDE COOP. V.
  C/ RAVALET, 13 – 46529 CANET D’EN BERENGUER (València)
  lopd@sapiensenergia.es
 2. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
  En SAPIENS ENERGIA COOP. V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seua sol·licitud, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats. i enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
 3. Per quant temps conservarem les seues dades?
  Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió.
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
  • Execució d’un contracte: Atendre la seua sol·licitud. Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de l’interessat: Enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
  No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 6. Transferències de dades a tercers països:
  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • AGILE CRM INC. amb la finalitat de GESTIÓ DE CLIENTS. La garantia per a aquesta transferència s’ha establit a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.agilecrm.com/legalese/data-privacy/dpa.
  • GOOGLE IRELAND INC. amb la finalitat de HOSTING CORREU ELECTRÒNIC I EMMAGATZEMATGE CLOUD. La garantia per a aquesta transferència s’ha establit a través de: Normes corporatives vinculants dins d’un grup empresarial. Pot consultar informació addicional en: https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
  Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en SAPIENS ENERGIA COOP. V. estem tractant, o no, dades personals que els concernisquen.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, SAPIENS ENERGIA COOP. V. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a lopd@sapiensenergia.es o C/ RAVALET, 13 – 46529 CANET D’EN BERENGUER (València).
  Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interés legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb aqueixa fi.
  El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
  En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
 8. Com hem obtingut les seues dades?
  Les dades personals que tractem en SAPIENS ENERGIA COOP. V. procedeixen de: El propi interessat.
  Les categories de dades que es tracten són:
  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.

Aplicable a candidats a treballar en Sapiens Energia

 1. Qui és el responsable del tractament de les seues dades?
  SAPIENS ENERGIA COOP. V..
  F40642928.
  C/ RAVALET, 13 – 46529 – CANET D’EN BERENGUER – VALÈNCIA.
  900877120.
  hola@sapiensenergia.es.
  1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
  IMPULSO EMPRENDE COOP. V.
  C/ RAVALET, 13 – 46529 CANET D’EN BERENGUER (València)
  lopd@sapiensenergia.es
 2. Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
  En SAPIENS ENERGIA COOP. V. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.
  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.
 3. Per quant temps conservarem les seues dades?
  Dos anys des de l’última interacció
 4. Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
  Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
  • Consentiment de l’interessat: Gestionar els Curriculum vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal.
 5. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?
  No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
 6. Transferències de dades a tercers països:
  Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • AGILE CRM INC. amb la finalitat de GESTIÓ DE CLIENTS. La garantia per a aquesta transferència s’ha establit a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional en: https://www.agilecrm.com/legalese/data-privacy/dpa.
  • GOOGLE IRELAND INC. amb la finalitat de HOSTING CORREU ELECTRÒNIC I EMMAGATZEMATGE CLOUD. La garantia per a aquesta transferència s’ha establit a través de: Normes corporatives vinculants dins d’un grup empresarial. Pot consultar informació addicional en: https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html.
 7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
  Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en SAPIENS ENERGIA COOP. V. estem tractant, o no, dades personals que els concernisquen.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades.
  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, SAPIENS ENERGIA COOP. V. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a lopd@sapiensenergia.es o C/ RAVALET, 13 – 46529 CANET D’EN BERENGUER (València).
  Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interés legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb aqueixa fi.
  El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
  En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
 8. Com hem obtingut les seues dades?
  Les dades personals que tractem en SAPIENS ENERGIA COOP. V. procedeixen de: El propi interessat.